Meteen naar de inhoud

Energieopslag en Transformatorstations Schone Energie in 2018?

  • door

Energie vanuit de natuur

De CO2 uitstoot van Nederlandse huishoudens en bedrijven is de afgelopen jaren dramatisch gestegen. Een belangrijk aandeel hierbij wordt geleverd door aardgas wat verstookt wordt. Daarnaast is een aanzienlijk deel van deze uitstoot ontstaan bij het opwekken van energie. De kolencentrales lijken hun langste tijd gehad te hebben. De Nederlandse overheid moet aan de slag om op een groenere manier energie op te wekken. Daarom wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van energie die vanuit de natuur wordt opgewekt. Deze energie wordt geproduceerd via zon, wind, biomassa en water. De vraag is uiteraard bij deze vormen van energie waar je het product laat. Niet alle energie die wordt opgewekt wordt immers gelijk gebruikt.

De beslissende hand van de NVDE

De energie die in ons land wordt opgewekt moet worden opgeslagen voordat het naar de huishoudens toe getransporteerd kan worden. Dat tussenstation zit tussen de mogelijkheden om energie op te wekken en de consumenten in.  De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie houdt zich samen met het Platform Bio-energie bezig met mogelijkheden om deze centrales te bouwen. Er komt immers nogal wat bij kijken voordat een dergelijk project gerealiseerd kan worden. Er moet rekening worden gehouden met een aantal vergunningen wat moet worden afgegeven voor een project voor een . Er moeten onder andere een omgevingsvergunning en een vestigingsvergunning worden aangevraagd. Dat zijn zaken waar een tussenliggende organisatie voor nodig is. Zeker aan de rand van bevolkte gebieden is het problematischer om een energieopslag te huisvesten. De twijfels van de omwonenden moeten worden weggehaald, en critici die voorzien dat het landschap er onder te lijden krijgt zullen eveneens tegemoet moeten worden gekomen. De NVDE is een organisatie die deze zaken zoal regelt bij de landelijke en lokale overheden. Zij zien zich hierin gesteund door het Platform Bio-energie.

Hoe bedrijven een beroep kunnen doen op energieopslag

Steeds meer bedrijven in ons land houden zich bezig met vergroening. Ze werken niet langer met energie die van kolencentrales afkomstig is. Met behulp van overheidssubsidies stapt men massaal over naar groene energie die het milieu aanmerkelijk minder belast. Deze bedrijven doen dan ook een groot beroep op de plekken voor energieopslag. Men wil immers niet afhankelijk zijn van één windmolenpark, maar ondernemers willen zekerheid. Ook wanneer het niet waait moet er immers stroom aan hun bedrijf geleverd worden. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie is dan ook in dat geval een soort kennismakelaar en tussenpersoon. Men levert deze diensten gratis en staat daarmee tussen de eindgebruikers en de opwekkers van de energie in.

Energieopslag in je eigen huis

Dit gelezen hebbende vragen veel mensen zich af hoe het dan zit met energie die zelf is opgewekt. Steeds meer mensen hebben een aantal zonnepanelen op hun dak staan die dagelijks voor een flinke hoeveelheid stroom zorgen. Er zijn dagen waarop er meer energie wordt opgewekt dan dat er wordt verbruikt; een mooi streven. De achterliggende gedachte dat deze energie ergens wordt opgeslagen is echter onjuist. De energie die teveel wordt opgewekt in een huishouden met zonnepanelen wordt zoals dat heet gesaldeerd. De energie wordt dus terug geleverd aan het energiebedrijf. Wie deze energie alsnog voor zichzelf wil behouden en gebruiken zal een accu moeten aanschaffen die wordt aangesloten op de zonnepanelen of een andere vorm van energievoorziening. Deze opslagcapaciteit staat momenteel nog in de kinderschoenen. Terug leveren is tot nu toe de meest gebruikte optie. De zonnecollector in een huis heeft immers geen eigen mogelijkheden om energie langer dan een aantal uren op te slaan. Alles wat in de nacht niet is verbruikt wordt automatisch gesaldeerd.

Met een transformatorstation energie bij jouw bedrijf.

Transformatorstations zijn plekken die de energie verdelen naar een huis of naar een bedrijf. Ze zijn veelal het eigendom van de energieleveranciers. Deze hebben ieder hun eigen stations die in woonwijken staan, maar ook bij bedrijven vind je ze op het eigen terrein. Deze transformatorstations, ook wel transformatorhuizen genoemd, zijn helaas niet altijd even betrouwbaar gebleken. Met name in gebieden waar de energielevering tekort schiet doordat er geregeld storing is gaan steeds meer mensen over tot de aanschaf van een eigen transformatorstation. Hierbij wordt naar een aantal zaken gekeken voordat er een eigen transformatorstation kan worden geleverd.

Weet wie jouw netbeheerder is

De netbeheerders in ons land stellen ieder hun eigen eisen aan transformatorstations. Men heeft uiteraard de eigen transformatorstations, en alle stations die door bedrijven worden aangeschaft voor eigen gebruik moeten aan minimaal diezelfde standaarden voldoen. Om te weten wie de netbeheerder is moet er worden gekeken in een app. Via eancodeboek.nl is gelijk te achterhalen wie deze netbeheerder is, en daarnaast wordt er gekeken naar de eisen die men stelt aan een transformatorstation. Een voorbeeld van een grote landelijke netbeheerder is Stedin, maar ook bijvoorbeeld Alliander, Enexis, Enduris, Westland, Cogas en Rendo zijn netbeheerders. Houd er rekening mee dat een netbeheerder doorgaans wat anders is dan een energieleverancier. Het is een tussenschakel die over de leidingen tot aan de voordeur gaat.

Het transformatorvermogen is van belang

Een transformatorstation zal altijd een bepaald vermogen hebben. De meeste van deze stations hebben een vermogen wat ligt tussen 250 kVA en 1000 kVA wanneer ze in een woonwijk komen te staan. Deze stations zijn erop gericht om vooral huishoudens te kunnen voorzien van energie op een manier die de energie zo efficiënt mogelijk verdeelt. Gaat het om een transformatorstation op een bedrijventerrein, dan zal het al snel gaan om een vermogen wat hoger ligt. In dit geval worden deze geleverd met een waarde van 1600 kVA tot 2500 kVA.

Een laagspanning onderverdeling versus een hoofdbeveiliging

Een transformatorstation wat om wat voor reden dan ook overbelast wordt vormt een risico. Het is dan ook niet voor niets dat steeds meer voorzien zijn van een laagspanning onderverdeling. Op deze manier is het niet zo dat in één keer op een compleet bedrijventerrein of in een heel woongedeelte alle stroom eruit slaat bij bijvoorbeeld een blikseminslag. Er kan ook worden gekozen voor de neutralere versie; enkel een hoofdbeveiliging. Zo krijgt iedere locatie een transformatorstation op maat.

Join the conversation

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *