Meteen naar de inhoud

Disclaimer

 • In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  – de eigenaar: de eigenaar van de website, is FeanFans;
  – gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  – u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  – de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 • Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s en documenten van de FeanFans-website.
 • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 • Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk of per e-mail aan ons te worden verzocht en mag pas gebruikt worden na expliciete toestemming.

Nadere informatie:
Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.